Doelstelling

Dit is eigenlijk heel simpel en hebben we maar drie doelstellingen:

  1. Het doormiddel van diverse activiteiten de inwoners van Vijfheerenlanden met elkaar in verbinding brengen om een nog grotere saamhorigheid en verbondenheid te creëren en

  2. deze doelstelling zo lang mogelijk uitvoeren en

  3. dit met zo veel mogelijk plezier !!